Ган-Түргэн холбогч

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Хэсэг дугаар .: 7241AS (Цуврал гидравлик хурдан холбогч (ган))
Дулаан боловсруулсан элэгдэл эд анги бүхий өндөр зэрэглэлийн нүүрстөрөгчийн ган.
PTEF дахь полиуретан ба NBR нөөцийн цагираг
Түр хугацаа: -25 ℃-ээс 100 ℃
Түргэн холболтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

   

   

Багцын дэлгэрэнгүй


  

Техникийн өгөгдлийн хүснэгт


Thread 1: BSP
Техникийн өгөгдлийн хүснэгт

Үгүй дугаар.УрсгалАмм.Смм байна.Дмм.
7241ASS-02PFG1 / 4 байна32.019.022.0
7241ASS-03PFG3 / 8 байна37.022.026.0
7241ASS-04PFG1 / 2 байна46.027.031.0
7241ASS-22PFM22X1.546.027.031.0
7241ASS-06PFG3 / 4 байна58.035.040.0
7241ASS-08PFG166.041.048.0
7241ASS-10PFG1.1 / 475.054.059.0
7241ASS-12PFG1.1 / 286.060.068.0
7241ASS-16PFG2100.077.084.0

Хэлхээний төрөл 2: NPT
Техникийн өгөгдлийн хүснэгт

Үгүй дугаар.УрсгалАйн.Cin.Дин.
7241ASS-N02PFNPT1 / 41.270.750.87
7241ASS-N03PFNPT3 / 81.470.881.01
7241ASS-N04PFNPT1 / 21.821.061.23
7241ASS-U34PFUNF3 / 41.821.061.23
7241ASS-N06PFNPT3 / 42.291.381.59
7241ASS-N08PFNPT12.581.621.88
7241ASS-N10PFNPT1.1 / 42.952.122.32
7241ASS-N12PFNPT1.1 / 23.382.362.67
7241ASS-N16PFNPT23.933.033.30

Эмэгтэй хэсгийн зураг

Thread 1: BSP
Техникийн өгөгдлийн хүснэгт

Үгүй дугаар.УрсгалЭмм.Фмм.Жмм.
7241ASS-02SFG1 / 4 байна47.022.027.0
7241ASS-03SFG3 / 8 байна55.027.032.0
7241ASS-04SFG1 / 2 байна70.032.039.0
7241ASS-22SFM22X1.570.032.039.0
7241ASS-06SFG3 / 4 байна85.041.048.0
7241ASS-08SFG1104.048.054.0
7241ASS-10SFG1.1 / 4110.054.069.0
7241ASS-12SFG1.1 / 2128.060.082.0
7241ASS-16SFG2153.077.0100.0

Хэлхээний төрөл 2: NPT
Техникийн өгөгдлийн хүснэгт

Үгүй дугаар.УрсгалИин.Фин.Жин.
7241ASS-N02SFNPT1 / 41.850.881.08
7241ASS-N03SFNPT3 / 82.181.061.27
7241ASS-N04SFNPT1 / 22.751.251.52
7241ASS-U34SFUNF3 / 42.751.251.52
7241ASS-N06SFNPT3 / 43.361.621.9
7241ASS-N08SFNPT14.111.882.14
7241ASS-N10SFNPT1.1 / 44.332.122.71
7241ASS-N12SFNPT1.1 / 25.032.363.22
7241ASS-N16SFNPT26.023.033.93